સંસ્થા (Organization)
ઈન્ટરનેશનલ ફંડ ફોર એગ્રિકલ્ચરલ ડેવલપમેન્ટ (IFAD))નું વડુમથક ક્યા આવેલું છે ?

સિડની (ઓસ્ટ્રેલિયા)
લંડન (ઈંગ્લેન્ડ)
વિયેના (ઓસ્ટ્રિયા)
રોમ (ઈટાલી)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP