સંસ્થા (Organization)
'SAARC' દેશોના સમૂહને શું કહેવામાં આવે છે ?

સાઉથ એશિયન એસોસિએશન ફોર રિજીઓનલ કો-ઓપરેશન
સાઉથ એશિયન એલાયન્સ ફોર રીજીઓનલ કન્ટ્રીઝ
સાઉથ એશિયન એલાઈઝ ફોર રીલિજીયસ કો-ફેડરેશન
સાઉથ એશિયન એગ્રીગેટડ ફેડરેશન ઓફ રિજિયોનલ કન્ટ્રીઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP