નફો અને ખોટ (Profit and Loss)
શિલ્પા 20 ટકા નફો લઈને મીનાને ઘડિયાળ આપે છે, પરંતુ મીના 10 ટકા ખોટ ખાઈને કિંજલને રૂ.216માં ઘડિયાળ આપે તો શિલ્પાએ કેટલામાં ઘડિયાળ ખરીદી હશે ?

રૂ. 140
રૂ. 160
રૂ. 180
રૂ. 200

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP