કમ્પ્યુટર (Computer)
રેમ એટલે શું ?

રીડ આફ્ટર મેમરી
રીડર અસેસીબલ મેમરી
રેન્ડમ અલાઈન મેમરી
રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સીડી ડીવીડી ઉપર પ્રોગ્રામ રાઈટ કરવા માટે ___ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે.

એન્ટીવાઇરસ
આમાંથી એક પણ નહિ
નેરો
ઓ.એસ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP