કમ્પ્યુટર (Computer)
રેમ એટલે શું ?

રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી
રીડર અસેસીબલ મેમરી
રીડ આફ્ટર મેમરી
રેન્ડમ અલાઈન મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ અથવા ફોલ્ડર ડીલીટ કર્યા પછી તે ___ જગ્યાએ જાય છે.

માય કોમ્પ્યુટર
ડેસ્કટોપ
રિસાયકલ બિન
ડોક્યુમેન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશમથક ઉપર નવુ શરૂ કરાયેલુ સુપર કમ્પ્યૂટર (સ્પેસબોર્ન કમ્પ્યૂટર) ___ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે.

IBM
Xin-pixn
હેવલેટ પેકાર્ડ (hp)
એપલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP