કમ્પ્યુટર (Computer)
રેમ એટલે શું ?

રીડ આફ્ટર મેમરી
રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી
રીડર અસેસીબલ મેમરી
રેન્ડમ અલાઈન મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારના નેટવર્ક ટોપોલોજીમાં બે કોમ્યુટર સાથે બંધ લૂપ તરીકે જોડાયેલા હોય છે ?

મેશા
બસાટ્રી
રીંગ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સ્પીચ ઇનપુટ નો સિદ્ધાંત કયો છે ?

ઇનપુટ રેકોગ્નાઈઝેશન
વોઈસ રેકોગ્નાઈઝેશન
ડેટા રેકોગ્નાઈઝેશન
સાઉન્ડ ઇનપુટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કી– બોર્ડ કયા પ્રકારનું ડિવાઈસ છે ?

વર્ડ પ્રોસેસિંગ
આઉટપુટ
સ્કેનીંગ
ઈનપુટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP