કમ્પ્યુટર (Computer)
MICR નું પૂરું નામ શું થાય ?

Magnetic ink Control Reader
Magnetic ink Character Reader
Magnetic input Character Reader
Magnetic input Chatrol Reader

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CAM નું પૂરુંનામ જણાવો ?

કોમ્પ્યુટર એડેડ મોડ
કોમ્પ્યુટર એડેડ મિશન
કોમ્પ્યુટર એડેડ માસ્ક
કોમ્પ્યુટર એડેડ મશીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવરફૂલ સ્પેડ શીટ સોફ્ટવેર તરીકે કઈ એપ્લીકેશન જાણીતી છે ?

વર્ડસ્ટાર
લોટસ
QPRO
માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે શુ વપરાય છે ?

આપેલ તમામ
હેલ્ડ હેન્ડ
ફ્લેટ બેટ
ડ્રમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP