કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈબર ઓપ્ટિક વાયરમાં ડેટાનું વહન કયા સ્વરૂપે થાય છે ?

તરંગ
વિદ્યુત
પ્રકાશ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યૂટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેક્નોલોજી વપરાય છે ?

ફોટોકાઈનેસીસ ટયૂબ
ફોટાના કિરણો
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઈઝ
ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યુબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP