કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરને માહિતી તથા સંદેશો શાના ઉપરથી આપવામાં આવે છે ?

કી-બોર્ડ
સીપીયુ
પ્રિન્ટર
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટર પરથી માહિતીને સર્વર પર મોકલવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?

બેકઅપ
ડાઉનલોડ
રિસ્ટોર
અપલોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
BCC નું પૂરું નામ જણાવો.

બ્લાઇન્ડ કાર્ડ
બ્લાઇન્ડ કાર્બન કાર
બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી
બ્લેક કાર્બન કોપી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP