કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટર સાથે જોડાયેલા અને મોનિટર પર દેખાતા કોઈપણ ઓબ્જેક્ટ પસંદ કરવા અથવા ખસેડવા માટે વપરાતા ઈલેકટ્રોનીક સાધનને ___ કહેવાય.

સ્કેનર
માઉસ
પ્રિન્ટર
કીબોર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યૂટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેક્નોલોજી વપરાય છે ?

ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યુબ
ફોટાના કિરણો
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઈઝ
ફોટોકાઈનેસીસ ટયૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નોટપેડ કયા પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે ?

યુટીલીટી
ડેટાબેઝ
ડીટીપી
સિસ્ટમ સોફટવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP