કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્કથી જોડાયેલ બધા કપ્યુટરને શું કહેવામાં આવે છે ?

વર્ક સ્ટેશન
આમાંથી એક પણ નહિ
વર્કીગ નેટવર્ક
વર્કીગ સ્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈન્ટરનેટ કેવા પ્રકારનું નેટવર્ક છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
સમગ્ર વિશ્વમાં લાખો કમ્પ્યુટરને એકબીજા સાથે જોડે છે
આંતરિક જોડાણ જ
બે કોમ્યુટરનું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ગણતરીની ઝડપે ગણિતનાં પ્રશ્નો હલ કરી શકનાર નીચેનાં પૈકી કોણ છે ?

રામાનુજ
શકુંતલા દેવી
રાણી પાણીગ્રહી
રાજા રમન્ના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP