ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દસમૂહોને બદલે એક શબ્દ વાપરવાથી ભાષાની લખવાની બોલવાની અભિવ્યક્તિમાં શું આવે છે ?

લાઘવ
ભાવપલટો
અર્યછાયા
ચમત્કૃતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી ક્રિયાવિશેષણ આવેલું હોય તેવું વાકચ પસંદ કરો.

ઘણાં મહેમાન આવ્યાં છે.
માલિકે ઘોડાને બહું દોડાવ્યો.
તેનામાં ખૂબ કરુણા છે.
ગુનેગારનું ચોક્કસ નામ જણાવો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP