બાયોલોજી (Biology)
સંધિપાદ સમુદાયમાં ઉત્સર્જન માટે આવેલ રચના કઈ છે ?

હરિતપિંડ
ઉત્સર્ગિકા
નિવાપકોષ
જ્યોતકોષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મોટાં કદનાં પ્રાણીઓનાં મૃતદેહો જાળવવાની પદ્ધતિ...

ગ્રાફ્ટિંગ
ક્લોનીંગ
સ્ટફિંગ
સ્કેનિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગ્લાયકોજનનું પાચન થઈ પ્રાપ્ત થતી શર્કરા કઈ ?

ગ્લિસરાલ્ડીહાઈડ
રિબોઝ
માલ્ટોઝ
ગ્લુકોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગ્લિસરોલના બંધારણમાં શું રહેલું છે ?

3C, 1 - OH સમૂહ
IC, 1 - OH સમૂહ
IC, 3 - OH સમૂહ
3C, 3 – OH સમૂહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વિશ્વમાં સૌથી ઊંચું વૃક્ષ કયું છે ?

સીકોઈયા
રામબાણ
ઝામિયા પિગ્મિયા
રેફલેસિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસકંકાલ કયા દ્રવ્યનું બનેલું હોય છે ?

કાર્બોદિત
પ્રોટીન
લિપિડ
ન્યુક્લિઈક એસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP