એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ગ્રીન બુક શેને કહેવામાં આવે છે ?

વાર્ષિક નાણાંકીય પત્રકને
આવકના અંદાજોને
ખર્ચના વિગતવાર અંદાજપત્રને
નાણાંમંત્રીશ્રીની બજેટ સ્પીચને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
વિન્ડો-ડ્રેસિંગ એટલે___

ખર્ચમાં કાપ
મિલકતોનું વધુ-ઓછુ મૂલ્યાંકન
બગાડતી તપાસ
પડતરમાં ઘટાડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
મુસ્લિમ બિરાદરોનું આસ્થા કેન્દ્ર એવા હસનપીરની દરગાહનું પવિત્ર સ્થાન ગુજરાતમાં કયા સ્થળે આવેલ છે ?

શેલાવી
મીરા દાતાર
રોજારોજી
દેલમાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP