કમ્પ્યુટર (Computer)
મોનિટરને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

Visual Drawing Unit
Visual Display Unit
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Visual Data Unit

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કપ્યુટરને સ્પાયવેર અને અન્ય બિનજરૂરી સોફટવેરથી બચવા કયા સોફટવેરની જરૂર પડે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
વાયરસ
સિકયોરીટી સોલ્યુશન્સ
એન્ટી સ્પાયવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશમથક ઉપર નવુ શરૂ કરાયેલુ સુપર કમ્પ્યૂટર (સ્પેસબોર્ન કમ્પ્યૂટર) ___ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે.

IBM
એપલ
Xin-pixn
હેવલેટ પેકાર્ડ (hp)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP