કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ એડિટર પ્રોગ્રામ દર્શાવે છે ?

નોટપેડ
પેઈન્ટ બ્રશ
પાવરપોઈન્ટ
એડ્રેસ બુક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એકથી વધારે યુઝર એક જ પ્રોસેસરનો ઉપયોગ કરીને એકથી વધારે ટાસ્કને અમલમાં મૂકે તેને શું કહેવાય ?

મલ્ટિ યુઝર
મલ્ટિ ટાસ્કીંગ
સિંગલ ગીઝર
મલ્ટિ પ્રોસેસિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ભાષામાં 'LPS' નો અર્થ થાય છે ?

લાઈન પર સેકન્ડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લોડ પર સેકન્ડ
લાઈટ પર સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP