સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કઈ વસ્તુનો "પ્રત્યક્ષ માલસામાન પડતરમાં સમાવેશ થતો નથી ?

સીંગતેલ માટે વપરાતી મગફળી
ફર્નિચર માટે વપરાતું લાકડું
કાપડની મિલમાં વપરાતું કોટન
તૈયાર કપડાં સીવવામાં વપરાતો દોરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જુદા જુદા મહિનાઓના ઉત્પાદનના એકમો અને તૈયાર માલના સ્ટોકના એકમો નીચે મુજબ છે.
માસઉત્પાદન (એકમોમાં)તૈયાર માલનો સ્ટોક (એકમો)
માર્ચ80002000
એપ્રિલ70001000
મે90003000
એકમદીઠ વેચાણકિંમત ₹ 200 છે.
એપ્રિલ મહિનાના કુલ વેચાણની રકમ જણાવો.

₹ 16,00,000
₹ 12,00,000
₹ 14,00,000
₹ 18,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જાંગડથી વેચેલા માલ અંગે વર્ષનાં અંતે ગ્રાહક તરફથી જો કોઈ નિર્ણય મળ્યો ન હોય તો તે સ્ટોક હિસાબોમાં ક્યાં દર્શાવવામાં આવે છે.

વેપાર ખાતે ઉધાર બાજુ
પાકા સરવૈયામાં મૂડી-દેવાં બાજુ
નફા-નુકસાન ખાતે જમા બાજુ
પાકા સરવૈયામાં મિલકત-લેણા બાજુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયું એકમ હોસ્પિટલ માટે ઉપયોગી નથી ?

પ્રતિ દિવસ પથારીદીઠ
પ્રતિ દિવસ રૂમદીઠ
પ્રતિ ડિશ થાળીદીઠ
પ્રતિ દિવસ દર્દીદીઠ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP