ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કોડભરી અંગના, તારાને અંગમહી રંગ શા અનંગના ? -આ પંક્તિનો અલંકાર દર્શાવો.

શબ્દાનુપ્રાસ
વર્ણાનુપ્રાસ
અંત્યાનુપ્રાસ
વ્યતિરેક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેની જોડીમાંથી કઈ જોડી ખોટી છે તે શોધો.

કુશળ - કુશળતા
મધુર - માધુર્ય
લુચ્ચું - લુચ્ચાઈ
દવા - દવાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સારું, તમે ફરવા જજો અને તરત આવી પણ જજો. - રેખાંકિત સંયોજક કયા પ્રકારનું છે ?

વિરોધવાચક
સમુચ્ચયવાચક
પર્યાયવાચક
સંયોજક નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP