સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સંયોજન વખતે જૂની કંપની (ધંધા વેચનાર) ના ચોપડે રહેલી "ડિવિડન્ડ સમીકરણ ભંડોળ"ની બાકી વેચનાર નીચે પૈકી કઈ રીતે નોંધાશે ?

માલમિલકત નિકાલ ખાતે જમા
નવી કંપની ખાતે જમા
ઈક્વિટી શેરહોલ્ડર્સ ખાતે જમા
ડિવિડન્ડ ખાતે જમા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી ___ એ કૃત્રિમ વ્યક્તિ છે.

સુરેશ પટેલ
ગુજરાત યુનિવર્સિટી
અમિતાભ બચ્ચન
નડિયાદ નગરપાલિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પ્રોત્સાહક યોજનાનું કાર્યક્ષેત્ર ___ મુજબની લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતા ઉદ્યોગો પૂરતું મર્યાદિત રહે છે.

મોટી કંપનીઓ
શ્રમપ્રધાન ઉદ્યોગો
જુના એકમો
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઓછા કામનું નુકસાન શેમાંથી મજરે મળી શકે ?

ઓછા કામ
ઓછા કામનો વધારો
રોયલ્ટીનો વધારો
લઘુત્તમ ભાડાનો વધારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP