સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો લિવરેજ નાણાકીય ખર્ચને ધ્યાનમાં લે છે ?

એક પણ નહીં
નાણાકીય લિવરેજ
કામગીરી લિવરેજ
સંયુક્ત લિવરેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
આમનોંધને વર્ગીકૃત કરી શકાય છે-

ખાસ આમનોંધ અને વ્યક્તિગત આમનોંધ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
વ્યક્તિગત આમનોંધ
ખાસ આમનોંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી ___ એ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થા છે.

નડિયાદ નગરપાલિકા
ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ
અમિતાભ બચ્ચન
મુકેશ પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નોંધાયેલા કંપનીઓના શેરના ભાવ જે દરરોજ જાહેર થતા હોય છે તેને નીચેનાં પૈકી કઈ કિંમત કહેવામાં આવે છે ?

દાર્શનિક કિંમત
બજાર કિંમત
મૂડી કિંમત
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP