બાયોલોજી (Biology)
આદિકોષકેન્દ્રીકોષમાં શેની ગેરહાજરી હોય છે ?

પટલમય અંગિકા
આપેલ તમામ
કોષકેન્દ્ર
તારાકેન્દ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાઈકેનમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

સ્ટ્રીગ્યુલા
આપેલ તમામ
ઉસ્નીયા
પાર્મેલિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉચ્ચકક્ષાની વનસ્પતિના હિતકણ આધારકમાં શું ધરાવે છે ?

અંધકાર-પ્રક્રિયાના ઉત્સેચક
પ્રકાશ-પ્રક્રિયાના ઉત્સેચક
ફૉસ્ફોરાયલેશનના ઉત્સેચક
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનોમાં રહેલી જીવંત વનસ્પતિઓનો ઉપયોગ સંશોધન માટે કયા ક્ષેત્રની એકત્રીત માહિતી મેળવવા થાય છે ?

અંતઃસ્થવિદ્યા
ભ્રુણવિદ્યા
કોષવિદ્યા
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ શોધો:

DHAP - PGAL
માલ્ટોઝ - સેલ્યુલોઝ
રિબોઝ - રિબ્યુલોઝ
ગ્લુકોઝ - ફ્રુક્ટોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP