બાયોલોજી (Biology)
આયર્નયુક્ત સંયોજનનું સાચું જૂથ કયું છે ?

સિસ્ટીન, હિમોગ્લોબીન, ટાયરોસીનેઝ
માયોગ્લોબીન, સાયટોક્રોમ, હિમોગ્લોબીન
હિમોગ્લોબીન, બાયોટીન, સાયટોક્રોમ
મિથિયોનીન, હિમોગ્લોબીન, માયોગ્લોબીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કેટલાક જીવાણુમાં DNA ઉપરાંત DNA નો નાનો ગોળાકાર ટુકડો આવેલ હોય છે તેને શું કહે છે ?

પ્લાસ્મીડ
કશા
ફિમ્બી
પિલિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્રનું સંકોચન પૂર્ણકક્ષાએ પહોંચવું એટલે___

ડિપ્લોટીન
ડાઈકાયનેસીસ
પૂર્વાવસ્થા - I
ભાજનવસ્થા - I

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પોષણની દ્રષ્ટિએ ફૂગનો સમાવેશ શેમાં થાય છે ?

એક પણ નહિ
પરોપજીવી અને મૃતોપજીવી
આપેલ તમામ
પરપોષી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હરિતકણના ગ્રેના અને સ્ટ્રોમામાં અનુક્રમે કઈ ક્રિયાઓ થાય ?

પ્રકાશપ્રક્રિયા અને ગ્લાયકોલિસીસ
ફૉટીઑક્સિડેશન અને ફોટોફૉસ્ફોરીકરણ
અંધકારપક્રિયા અને પ્રકાશપ્રક્રિયા
પ્રકાશપ્રક્રિયા - અંધકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ડેરી-વ્યવસાયમાં પશુપાલકો કેન્દ્ર સ્થાને છે કારણ કે,

તેમની પ્રોડક્સનો દેશવિદેશમાં વેચાણ થાય છે.
તેમને કારણે ડેરીઉદ્યોગમાં શ્વેતક્રાંતિ આવી છે.
તેઓ દૂધની વિવિધ પ્રોડક્સ તૈયાર કરે છે.
તે સારી ઓલાદના પશુઓ રાખે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP