GSSSB - Sub Accountant / Sub Auditor Exam Paper (9-7-2021) / 184
નાણાકીય વિશ્લેષણના કયા સાધનમાં, ગયા વર્ષની તુલનામાં થયેલા ફેરફારોને ટકાવારીમાં રજૂ કરવામાં આવે છે ?

તુલનાત્મક પત્રકો
રોકડ પ્રવાહ પત્રક
સામાન્ય માપનાં પત્રકો
હિસાબી ગુણોત્તર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB - Sub Accountant / Sub Auditor Exam Paper (9-7-2021) / 184
ચોક્કસ ગ્રાફની પસંદગી ___ પર આધાર રાખે છે.

પ્રેક્ષકોના પ્રકાર
આપેલ તમામ
માહિતીના સ્વરૂપ
અભ્યાસના હેતુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB - Sub Accountant / Sub Auditor Exam Paper (9-7-2021) / 184
કમ્પ્યૂટરમાં માહિતીને અવાચ્ય રૂપમાં ફેરવીને સુરક્ષિત રાખવાની કળાને શું કહે છે ?

સિક્યોર સૉકેટ લેયર
બિનસાંકેતીકરણ
સાંકેતીકરણ
વેરિસાઈન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP