બાયોલોજી (Biology)
રિબોઝાઈમ એટલે શું ?

r - RNA + પ્રોટીન
ન્યુક્લિઈક એસિડના બનેલા ઉત્સેચક
રિબોઝોમ + r - RNA
r - RNA

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તારાકેન્દ્ર કોના નિર્માણ સાથે સંકળાયેલ છે ?

આધારકણિકા
પક્ષ્મો
આપેલ તમામ
કશા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રિઅંગી વનસ્પતિ દ્વિઅંગીથી કઈ રીતે અલગ પડે છે ?

વાહકપેશી
ચલિત નરજન્યુ
અચલ જન્યુ
પુંજન્યુધાની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નવા પ્રોટીનના નિર્માણ અને પ્રોટીનના રૂપાંતરણ સાથે કઈ અંગિકા સંકળાયેલ છે ?

અંતઃકોષરસજાળ
લાયસોઝોમ
કણાભસૂત્ર
હરિતકણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વ્હિટેકરની પાંચ સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ મુખ્યત્વે શેના પર આધારિત છે ?

કોષ રચના
આપેલ તમામ
કોષ કેન્દ્ર
પોષણ પ્રકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP