બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી સંગત જોડ શોધો:

પ્રોસ્થેટિક જૂથ - ઉત્સેચકનો પ્રોટીન ઘટક
એપોએન્ઝાઈમ - ઉત્સેચકનો બિનપ્રોટીન ભાગ
રિબોઝાઈમ - રિબોઝોમ +r-RNA
NADP – સહઉત્સેચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તારાકેન્દ્ર કોના નિર્માણ સાથે સંકળાયેલ છે ?

આધારકણિકા
પક્ષ્મો
આપેલ તમામ
કશા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હરિતદ્રવ્યવિહીન એકકોષી વનસ્પતિ કઈ છે ?

ક્લેમિડોમોનાસ
પેનિસિલિયમ
મૉલ્ડ
યીસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફક્ત RNA માં જ જોવા મળતો હોય એવો બેઈઝ કયો ?

સાયટોસીન
યુરેસીલ
થાયમિન
ગ્વાનીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનનું મહત્વ કયા કારણસર વધતું જાય છે ?

પ્રજનનસંબંધી કાર્ય માટે
વધુ વનસ્પતિઓનો ઉછેર
આર્થિક ઉત્પાદન માટે
નાશપ્રાયઃ વનસ્પતિઓના સંરક્ષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP