કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવર પોઈન્ટમાં ચાર્ટની સુવિધા કયા મેનુમાં હોય છે ?

ઇન્સર્ટ
આમાંથી એક પણ નહિ
ફાઈલ
ફોર્મેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP