બાયોલોજી (Biology)
આવૃત્તબીજધારી વનસ્પતિમાં મધ્યપટલની બંને તરફ શું સર્જાય છે ?

કોષરસપટલ
રસધાનીપટલ
લિપિડસ્તર
કોષદીવાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિના શુષ્ક નમૂનાઓનો સંગ્રહ જે સ્થળે કરવામાં આવતો હોય તે સ્થળને શું કહે છે ?

વનસ્પતિ ઉદ્યાન
આરબોરિયમ
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ બંધ પરિવહનતંત્ર ધરાવે છે ?

નુપૂરક
ઊભયજીવી
સરીસૃપ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમભાજન દરમિયાન અંતઃ કોષરસજાળ અને કોષકેન્દ્રિકાના અદૃશ્ય થવાની શરૂઆત ક્યારે થાય છે ?

પશ્ચ પૂર્વાવસ્થા
પશ્ચ ભાજનાવસ્થા
પૂર્વ પૂર્વાવસ્થા
પૂર્વ ભાજનાવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સ્વરૂપ, બંધારણ અને પ્રજનનમાં ખૂબ જ વિવિધતા દર્શાવતા અને કોષદિવાલવિહીન સજીવ સમુદાયમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

નુપૂરક અને સૂત્રકૃમિ
આપેલ તમામ
સંધિપાદ
શૂળત્વચી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP