બાયોલોજી (Biology)
બહુકોષકેન્દ્રકી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે કારણ કે,

તેમાં અંત્યાવસ્થા આવતી નથી.
તેમાં કોષરવિભાજન થતું નથી.
તેમાં કોષકેન્દ્ર વિભાજન થતું નથી.
તેમાં કોષ વારંવાર વિભાજન પામે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઈડ ઍસિડ કોની સાથે સંબંધિત છે ?

આનુવંશિકતા
શ્વસન
પ્રજનન
પ્રકાશસંશ્લેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કાચવત્ કાસ્થિના બંધારણમાં રહેલું ખનીજ તત્ત્વ કયું છે ?

સલ્ફર
સોડિયમ
ફોસ્ફરસ
ઝીંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તારાકેન્દ્ર કઈ ઘટના સાથે સંકળાયેલા છે ?

રંગસૂત્રના સ્થળાંતર
કોષરસ વિભાજન
વ્યતીકરણ
જનીનાના પ્રત્યાંકન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP