બાયોલોજી (Biology)
સમસૂત્રણ અને અર્ધીકરણ કઈ બાબતે જુદા પડે ?

રંગસૂત્રની સંખ્યાને આધારે
વિભાજનના વિવિધ તબક્કાને આધારે
કોષની સંખ્યાના આધારે
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૂત્રાંગો ક્યાં કાર્ય સાથે સંકળાયેલાં છે ?

પ્રતિચારના
આપેલ તમામ
ખોરાકને પકડવાના
પ્રતિકારના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉત્સેચક મુખ્યત્વે

ગ્લોબ્યુલર પ્રોટીન
રચનાત્મક પ્રોટીન
ન્યુક્લિઓ પ્રોટીન
તંતુમય પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કુળ અને જાતિ વચ્ચેના વર્ગક માટે નીચેનું કયું વિધાન સંગત છે ?

સામાન્ય પૂર્વ જ ધરાવતી જાતિઓનો સમૂહ
આંતરપ્રજનનક્ષમ સંતતિ સર્જે છે.
ગાઢ સંબંધ ધરાવતી પ્રજાતિઓનો સમૂહ
પારસ્પરિક સંબંધો ધરાવતો કુળોનો સમૂહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનનું ચતુર્થ બંધારણ રચવા કયા બંધ જરૂરી છે ?

પેપ્ટાઈડ બંધ
ડાયસલ્ફાઈડ બંધ
ફૉસ્ફોડાઈવ એસ્ટર બંધ
એસ્ટર બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP