બાયોલોજી (Biology)
અર્ધીકરણ ઉદ્વિકાસ માટેનું મહત્ત્વ ધરાવે છે. કારણ કે તેના પરિણામ માટે શું સાચું છે ?

પુન:સંયોજન થાય છે.
ચાર બાળકોષો સર્જાય છે.
અંડકોષો અને શુક્રકોષો સર્જાય છે.
જનીનીક રીતે બાળકોષો સમાન હોય છે.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક રીતે એકકોષી છે ?

કોષ્ઠાત્રિ
નુપૂરક
પ્રજીવ
સછિદ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગુજરાતમાં ડેરીઉદ્યોગના પ્રણેતા કોણ છે ?

ફહિયાન
વેનસ
હુબેર
વર્ગીસ કુરિયન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કયું ઘટક હેલોજન પરમાણુ ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે ?

ક્રોટોનીક એસિડ
આપેલ તમામ
પામિટીક ઍસિડ
સ્ટીયરીક ઍસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જીવવિજ્ઞાનની મુખ્ય શાખાઓમાં કોનો સમાવેશ થાય છે.

વનસ્પતિશાસ્ત્ર અને પ્રાણીશાસ્ત્ર
વનસ્પતિશાસ્ત્ર
પ્રાણીશાસ્ત્ર
જીવરસાયણશાસ્ત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP