બાયોલોજી (Biology)
સમાજનમાં ભાજનોત્તરાવસ્થા ભાજનાવસ્થાથી કઈ રીતે અલગ પડે છે ?

રંગસૂત્રોની સંખ્યા અડધી હોય અને રંગસૂત્રિકાની સંખ્યા અડધી હોય.
રંગસૂત્રોની સંખ્યા સમાન હોય અને રંગસૂત્રિકાની સંખ્યા અડધી હોય.
રંગસુત્રોની સંખ્યા સમાન હોય અને રંગસૂત્રિકાની સંખ્યા સમાન હોય.
રંગસૂત્રોની સંખ્યા અડધી હોય અને રંગસૂત્રિકાની સંખ્યા સમાન હોય‌.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ અને પ્રાણી-વર્ગીકરણ માટે કઇ સંસ્થાના નિયમો પાળવા પડે છે ?

IBCN અને IZCN
ICBN અને ICZN
CZN અને IABG
WCU અને WWF

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લેન્ડસ્કેપ ગાર્ડનિંગની સમજ કોના સભ્યો દ્વારા પૂરી પાડી શકાય ?

પુસ્તકાલયના
વનસ્પતિ સંગ્રહાલયના
વનસ્પતિ ઉદ્યાનના
જનીન બેંકના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અંડક ઊધ્ર્વમુખી અને સત્યફળનો અભાવ ધરાવતી વનસ્પતિ કઈ છે ?

મોરપીંછ
આપેલ તમામ
સાયકસ
પાઈનસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ ત્રિગર્ભસ્તરીય રચના ધરાવતો સમુદાય કયો છે ?

સંધિપાદ
નુપૂરક
મેરુદંડી
પૃથુકૃમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગંગટોકમાં આવેલ પ્રાણીઉદ્યાન...

હિમાલયન ઉદ્યાન
ઇન્દ્રોડા પાર્ક
નેહરુ ઉદ્યાન
ત્રિવેન્દ્રમ્ ઉદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP