બાયોલોજી (Biology)
પ્રયોગશાળામાં સમવિભાજનનો અભ્યાસ કરવાનું સૌથી સારું દ્રવ્ય કયું છે ?

અંડાશય
પર્ણાગ્ર
મૂલાગ્ર
પરાગાશય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસપટલ દ્વારા કયા પ્રકારનું વહન થાય છે ?

આપેલ તમામ
સક્રિય વહન
સાદું પ્રસરણ
અનુકૂલિત પ્રસરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પટલમય અંગિકાઓવિહીન, ન્યુક્લિઓઈડ ધરાવતા સજીવોનો સમાવેશ કઈ સૃષ્ટિમાં થાય છે ?

પ્રોટીસ્ટા
વનસ્પતિ
ફૂગ
મોનેરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લીલમાં પ્રજનનની કઈ પદ્ધતિઓ જોવા મળે છે ?

આપેલ તમામ
બીજાણુ જનન
સંયુગ્મન
અવખંડન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
Zn કોની ક્રિયાશીલતા માટે જરૂરી છે ?

હાઈડ્રોજીનેઝ
નાઈટ્રોજીનેઝ
ગ્લુકોઝ ફૉસ્ફેટેઝ
કાર્બનિક એનહાઈડ્રેઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મધ્યશ્લેષ્મ કોની વચ્ચે આવેલું હોય છે ?

બાહ્યસ્તર અને અંતઃસ્તર
મધ્યસ્તર અને અંતઃસ્તર
બાહ્યસ્તર અને મધ્યસ્તર
મધ્યસ્તરની તરત જ નીચે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP