ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
'સમૂળી ક્રાંતિ' સાહિત્ય કૃતિના લેખક કોણ છે ?

ઝવેરચંદ મેઘાણી
મોહનલાલ ગાંધી
કિશોરલાલ મશરૂવાળા
મનુભાઈ પંચોળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP