પર્યાવરણ (The environment)
રોજગારી પૂરી પાડવાની જવાબદારી કોની છે ?

બંનેની સંયુક્ત
કેન્દ્ર સરકારની
રાજ્ય સરકારોની
કોઈની નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
ભારતમાં ઉપગ્રહના ફોટાઓનો ઉપયોગ કરી વનાવરણની પરિસ્થિતિઓનો અભ્યાસ દર બે વર્ષે કઈ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે ?

ફોરેસ્ટ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા
સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા
ઈન્ડિયન સ્પેસ રીસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન
વન સંશોધન સંસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
નીચેના પૈકી કયા દેશને "કાર્બન નેગેટીવ" દેશ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે ?

મડાગાસ્કર
આઇસલેન્ડ
ભૂતાન
ગ્રીનલેન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
નીચેનામાંથી કયો વાયુ પૃથ્વીને સૂર્યની પ્રચંડ ગરમીથી બચાવે છે ?

કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
ઓક્સિજન
ઓઝોન
નાઈટ્રોજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
દેશમાં જંગલોના કુલ 16 પ્રકારો પાડવામાં આવેલ છે. તે પ્રકારોને ધ્યાને લેતા ગુજરાતમાં કેટલા પ્રકારના વનો અસ્તિત્વ ધરાવે છે ?

પર્યાવરણ (The environment)
રોજગાર વિનિમય કચેરીઓના કાર્ય કયા કયા છે ?

પ્લેસમેન્ટ પ્રવૃત્તિ
રોજગાર બજાર માહિતી
આપેલ તમામ
વ્યવસાય માર્ગદર્શન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP