ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
નદી અને તેના કિનારે વસેલ શહેરના જોડકામાંથી કયું જોડકું યોગ્ય નથી ?

તાપી - વડોદરા
હાથમતી - હિંમતનગર
પૂર્ણા - નવસારી
મચ્છુ - વાંકાનેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
"નાના ગીર" તરીકે ઓળખાતા પ્રદેશમાં આવેલા ડુંગરો કયા નામે ઓળખાય છે ?

લોંચના ડુંગરો
સરકલાના ડુંગરો
મોરઘારના ડુંગરો
ચાડવાના ડુંગરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
લૂણી નદી પુષ્કર પાસેથી ઉદ્ભવે છે અને નીચેના પૈકી ક્યા વહી જાય છે ?

ખંભાતના અખાતમાં
સાંભર સરોવરમાં
કચ્છના રણમાં
અરબી સમુદ્રમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
એનરોન પ્રોજેક્ટ શાના માટે છે ?

નહેર યોજના
વીજળી પાવર ઉત્પાદન
ધરતીકંપ પછી પુનઃ વસાવટ
અનાથ બાળકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP