ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાત રીફાઇનરીમાં ખનિજ તેલની આડપેદાશો કેરોસીન, સ્પિરીટ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને પાઇપ લાઇન દ્વારા ક્યાં મોકલવામાં આવે છે ?

સાબરમતી (અમદાવાદ)
જામનગર રિલાયન્સ
મથુરા
હજીરા (સુરત)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP