કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
ભારતમાં ‘ફ્રેન્ડશિપ ડે’ની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે ?

સપ્ટેમ્બર મહિનાનો પ્રથમ રવિવાર
જુલાઈ મહિનાનો પ્રથમ રવિવાર
જૂન મહિનાનો પ્રથમ રવિવાર
ઓગસ્ટ મહિનાનો પ્રથમ રવિવાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
ટોક્યો પેરાલિમ્પિકમાં મરીયપ્પન થંગુવેલીએ હાઇજમ્પમાં કયો મેડલ મેળવ્યો ?

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
સિલ્વર મેડલ
ગોલ્ડ મેડલ
બ્રોન્ઝ મેડલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
CrPCની કઈ કલમમાં કેટલાક કેસોમાં સજા માફ કરવાની અથવા તેમાં ઘટાડો કરવાની સત્તાઓ ઉપર નિયંત્રણ કરવાની જોગવાઈ કરવામાં અવી છે ?

કલમ 433- A
કલમ 172- A
કલમ 333- A
કલમ 161-A

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
Exim બેકે ક્યા દેશને પેયજળ પ્રોજેક્ટ હોસ્પિટલ નિર્માણ અને સૌર પ્રોજેકટો માટે 210.73 મિલિયન ડોલરની સોફ્ટ લોન અંગે હસ્તાક્ષર કર્યા ?

સેનેગલ
માલી
ગિની
ઘાના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP