વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ક્રાયોજીનીક એન્જિન (Cryogenic Enginges) નો ઉપયોગ કયા થાય છે ?

સુપર કંડક્ટીવીટી (Super Conductivity)
રોકેટ ટેકનોલોજી (Rocket Technology)
સબમરીન પ્રોપલ્શન માટે (Sub-marine crop propulsion)
રેફ્રિજરેટર માટે (Refrigerators)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
રોકેટમાં પ્રવાહી ઇંધણ તરીકે શાનો ઉપયોગ થાય છે ?

હાઇડ્રોજન અને કાર્બન ડાયોકસાઇડ
હાઇડ્રોજન અને ઓકિસજન
ઓકિસજન અને નાઇટ્રોજન
નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
INS મોરમુગાઓ વિશે ખરા વિધાનો ચકાસો.

આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
INS મોરમુગાઓનો વિકાસ પ્રોજેક્ટ-15 B હેઠળ કરવામાં આવ્યો છે.
INS મોરમુગાઓ કોલકાતા ક્લાસનું યુદ્ધ જહાજ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP