ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
IPC ની કલમ-326-A મુજબ, એસિડ અથવા જવલનશીલ પદાર્થોના ઉપયોગથી સ્વૈચ્છિક રીતે મહાવ્યથા કરવા બદલ કેટલી શિક્ષાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?

ફાંસીની સજા
5 લાખ રૂપિયા દંડ અને આજીવન કેદ
10 વર્ષથી ઓછી નહીં તેવી આજીવન કેદ
કાળાપાણી ની સજા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
CRPC ની કલમ 186 મુજબ જ્યારે તપાસ અથવા ઈન્સાફી કાર્યવાહી કયા જિલ્લામાં કરવી તે શંકાસ્પદ હોય ત્યારે તે બાબતે કોણ નિર્ણય કરશે ?

તાલુકા કોર્ટ
હાઇકોર્ટ
ડિસ્ટ્રીક કોર્ટ
સુપ્રીમકોર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP