ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
મુઘલ સમયમાં ગુજરાતમાં કયા પ્રકારનું સ્થાપત્ય બનવાનું શરૂ થયું ?

સરાઈ શૈલી
બિજાપુર શૈલી
માળવા શૈલી
જૌનપુર શૈલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓનું ભાવ નિયમન કયા ખિલજી શાસકે કર્યું હતું ?

જલાલુદ્દીન ખિલજી
બખ્તિયાર ખિલજી
અલાઉદ્દીન ખિલજી
ખુશરો શાહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
દાદા ભગવાનનું મૂળ નામ જણાવો.

અંબાલાલ મૂળજીભાઈ પટેલ
સોમાભાઈ વિહાભાઈ પટેલ
સાકળચંદ અંબાલાલ પટેલ
મૂળજીભાઈ સાકળચંદ પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP