વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઉજાલા યોજના વિશે ખરાં વિધાનો પસંદ કરો.

આ યોજના હેઠળ ભારત સરકાર નાગરિકોને સબસિડી યુક્ત CFL લેમ્પો સસ્તા દરે ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
આપેલ બંને
આ યોજના Energy Efficiency Service Limited દ્વારા લાગુ કરાવવામાં આવી રહી છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
LIGO શું છે ?

ગોલ્ડ પાર્ટિકલ પર સંશોધન કરતી વૈજ્ઞાનિક સંસ્થા
ગુરુત્વતરંગોની ભાળ મેળવી રહેલી અમેરિકામાં સ્થિત પ્રયોગશાળા છે.
યુનોની વિશેષ સંસ્થા કે જે સિરિયા ઈરાકના વિસ્થાપિતો માટે કાર્ય કરે છે.
રમતગમતના સાધનો બનાવતી એક બહુરાષ્ટ્રીય કંપની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
‘સૂર્ય જ્યોતિ’ શું છે ?

સસ્તા દરે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવનાર સૂર્યકૂકર
સૂક્ષ્મ સોલાર ડોમ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
સૂર્યગ્રહણ દરમિયાન સૂર્યના કોરોનાની આસપાસ જોવા મળતો પ્રકાશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
“રાજેન્દ્ર" રડાર વિશે ખરાં વિધાનો ચકાસો.

આપેલ બંને
આ રડાર આકાશ મિસાઈલમાં જોડવામાં આવ્યું છે.
તેનો વિકાસ ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP