ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
કચ્છના રાપર ખાતે કયો લોકમેળો ભરાય છે ?

રવેચીનો મેળો
ચિત્રવિચિત્રનો મેળો
જખનો મેળો
રાપરદેવનો મેળો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
માગસર માસમાં ડાંગ જિલ્લામાં ડુંગરદેવની પૂજા પ્રસંગે ભાયા નૃત્ય થાય છે. આ નૃત્યનું અનિવાર્ય વાદ્ય કયું છે ?

પાવરી
તાડપું (ડોબરું)
પીસવો-પીસવી
નરહિલો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP