ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
અસ્પૃશ્યતાના કલંકને ભૂંસવા 1933માં ગાંધીજીએ અખિલ ભારતીય હરિજનસેવક સંઘની સ્થાપના કરી તેના પ્રથમ પ્રમુખ કોણ હતા ?

સાંકળચંદ પટેલ
ચુનીલાલ આશારામ ભાવસાર
જુગતરામ દવે
અમૃતલાલ ઠક્કર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
1819માં ગુજરાતી વ્યાકરણ અને કોશ તૈયાર કરનાર ?

વિલિયમ ક્લાર્કસન
સ્કિનર અને ફાઈવીએ
મિસ સુસાન બ્રાઉન
સી.એચ. થોમ્પસન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
સિંધુ સભ્યતાના મહત્ત્વના બંદર લોથલમાંથી નીચેનામાંથી કયા શિલ્પ મળી આવેલા છે ?

આપેલ તમામ
બેઠેલાં વૃષભની આકૃતિ
પક્ષીના મસ્તકવાળી સળી
સસલુ અને કૂકડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP