GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
‘મનુસ્મૃતિ’ની રચના કયા કાળમાં થઈ હતી ?

આંધ્રસાતવાહન વંશના કાળમાં
શૃંગ વંશના કાળમાં
કણ્વ વંશના કાળમાં
મૌર્ય વંશના કાળમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
ઓડિટ કાર્યક્રમના ઘડતર અને તેની વ્યૂહરચનાના અમલ માટે નીચેનામાંથી કોણ જવાબદાર બને છે ?

ઓડિટર
ધંધાકીય એકમના અધિકારીઓ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સંચાલકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
તિજોરી બિલો (Treasury Bills)ના સંદર્ભમાં નીચેનામાંથી ક્યું વિધાન ખોટું નથી ?

આપેલ તમામ
તે નાણાં બજાર સાથે સંકળાયેલ છે.
તે ટૂંકાગાળા માટેનું નાણાકીય સાધન છે.
તે શૂન્ય કૂપન બોન્ડ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
નીચેનામાંથી સાચો વિકલ્પ કયો છે તે જણાવો ?

FERA અને FEMA બન્ને અસ્તિત્વમાં નથી.
FERA અને FEMA બન્ને અસ્તિત્વમાં છે.
FERAના સ્થાને FEMA છે.
FEMAના સ્થાને FERA છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
કેનેડામાં મળેલ ધંધાની આવક કે જેનું નિયંત્રણ પણ કેનેડાથી થાય છે. આ આવક રહેઠાણના કયા દરજ્જા હેઠળ કરપાત્ર ગણાશે ?

ફક્ત રહીશ અને સામાન્ય રહીશ માટે
ફક્ત બિનરહીશ માટે
આપેલ તમામ
ફક્ત રહીશ પરંતુ સામાન્ય રહીશ નહીં તેના માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP