ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નૃત્યક્ષેત્રમાં સુનિલ કોઠારીની આગવી ઓળખ શું ?

નૃત્ય દિગ્દર્શક
નૃત્યનાટકોના લેખક
નૃત્ય ઇતિહાસજ્ઞ
ગુજરાતના એકમાત્ર ઓડિસી નૃત્યકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
પોરબંદર ખાતેનું ગાંધીજીનું નિવાસસ્થાન કયા નામે જાણીતું છે ?

કીર્તિ મંદિર
મોહન મંદિર
મહાત્મા મંદિર
ગાંધી નિવાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નદી અને તેના ઉદ્ભવ સ્થાન અંગે કઈ જોડ બંધબેસતી નથી ?

સૂકભાદર-ચોટીલા પાસેના ડુંગરમાંથી
લીંબડી ભોગાવો-ભીમોરાના ડુંગરમાંથી
શેત્રુંજી-ગીરની ઢુંઢીની ટેકરીઓમાંથી
ભોગાવો-મોરધારના ડુંગરમાંથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP