કરંટ અફેર્સ ઓક્ટોબર 2021 (Current Affairs October 2021)
ભારતમાં 2 ઓક્ટોબરના રોજ કોનો જન્મદિવસ ઉજવાય છે ?
1. મહાત્મા ગાંધીજી
2. શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી
૩. શ્રી ચૌધરી ચરણ સિંહ
4. શ્રી રવિશંકર મહારાજ
યોગ્ય વિકલ્પ પંસદ કરો.

ફક્ત 1 અને 2
1, 2, 3 અને 4
ફક્ત 1
ફક્ત 1, 2 અને 3

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓક્ટોબર 2021 (Current Affairs October 2021)
વર્લ્ડ ઈકોનોમિક ફોરમ (WEF)ની આગામી બેઠક ‘વર્કિંગ ટુગેધર, રિસ્ટોરિંગ ટ્રસ્ટ' થીમ પર કયા આયોજિત થશે ?

દાવોસ
ટોક્યો
સીડની
લંડન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP