ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
અવકાશ એ સમદિગ્ધર્મી છે, જેના પરિણામસ્વરૂપે સંરક્ષણનો કયો નિયમ મળે છે ?

રેખીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ
કોણીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ
ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ
વિદ્યુતભારના સંરક્ષણનો નિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
β-ઉત્સર્જન દરમિયાન ન્યુક્લિયસ ___ નું ઉત્સર્જન કરે છે.

ન્યુટ્રિનો અને પ્રોટોન
ન્યુટ્રિનો અને ઇલેક્ટ્રૉન
ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રૉન
ન્યુટ્રૉન અને પ્રોટોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP