વસતી (Population)
સને 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી વધારે વસ્તી કયા વય જૂથમાં (Age groupwise population) છે ?

15 થી 24
7 થી 14
35 થી 59
25 થી 34

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં સૌથી વધુ અનુસૂચિત જાતિની વસ્તી આવેલ છે ? (2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે)

રાજકોટ
અમદાવાદ
કચ્છ
બનાસકાંઠા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
વર્ષ 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ગુજરાતના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સ્ત્રીઓનો સાક્ષરતા દર કેટલો છે ?

61.4%
81.1%
57.9%
69.7%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP