કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં વર્ષ 2020 નો બુકર પ્રાઈઝ પુરસ્કાર કોણે જીત્યો ?

માઝા મેગીસ્ટે
બા્ન્ડન ટેયલર
અવની દોષી
ડગ્લાસ સ્ટુઅર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ (DST)એ તેની બે પહેલો 'વિજ્ઞાન જ્યોતિ' અને 'એન્ગેજ વિથ સાયન્સ'ને આગળ વધારવા માટે કઈ કંપની સાથે ભાગીદારી કરી ?

એપલ
ગૂગલ ઇન્ડિયા
ફેસબુક
IBM ઇન્ડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP