કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
બ્રહ્મોસ મિસાઈલ રશિયાની કઈ મિસાઈલના આધારે વિકસાવવામાં આવી છે ?

P-270 મોસ્કીટ
P-800 ઓનિકસ
P-70 એમેટીસ્ટ
P-700 ગ્રેનિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
બોઇંગ અને યુએસ નેવીએ સ્કી-જમ્પનો ઉપયોગ કરીને કયુ ફાઇટર જેટ શરૂ કર્યું?

F/A -18 સુપર હોર્નેટ
F -16 ફાઇટીંગ ફાલ્કન
F-22 રાપ્ટર
F-15E સ્ટ્રાઈક ઇગલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP