GSSSB Accountant / Inspector Exam Paper (25-02-2018) / 113
મલિન જળમાં રહેલા વિઘટનપાત્ર જથ્થાને માપવાની રીત છે.

દ્રાવ્ય ઘન કચરાનું વજન
પીએચ અને તાપમાન કસોટી
રંગ અને ગંધનું પરિક્ષણ
જૈવિક ઓક્સિજન માંગ (બી.ઓ.ડી.) કસોટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Accountant / Inspector Exam Paper (25-02-2018) / 113
એક ધંધામાં શરૂનો સ્ટોક રૂ. 70,000/- ખરીદી રૂ. 7,00,000/-, ખરીદીના ખર્ચ રૂ. 30,000/- તથા આખર સ્ટોક રૂ. 2,00,000/- છે. તો વેચેલ માલની પડતર કેટલી થશે ?

6 લાખ
8 લાખ
4 લાખ
10 લાખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Accountant / Inspector Exam Paper (25-02-2018) / 113
ઉધાર કે જમા બાકી મુજબ નીચે દર્શાવેલા ખાતાઓ પૈકી કયું ખાતું બાકીના ખાતા કરતાં જુદું પડે છે ?

યંત્રોનું ખાતું
ખરીદ ખાતું
ફર્નિચર ખાતું
ખરીદમાલ પરત ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP