ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
"કુમાર" મેગેઝિન સાથે નીચેનામાંથી કયા ચિત્રકાર સંકળાયેલા હતા ?

રવિશંકર રાવળ
કનુભાઇ દેસાઇ
સોમાલાલ શાહ
રવિ શર્મા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
કચ્છના રાપર ખાતે કયો લોકમેળો ભરાય છે ?

રવેચીનો મેળો
ચિત્રવિચિત્રનો મેળો
રાપરદેવનો મેળો
જખનો મેળો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેનામાંથી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

ઢાંકની ગુફાઓ - મોરબી
બાવા પ્યારાની ગુફાઓ - જૂનાગઢ
સિયોત ગુફાઓ - કચ્છ
શાણા વાકિયાની ગુફા - ગિર સોમનાથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગોંડલના મહારાજા ભગવતસિંહે તૈયાર કરાવેલ નવખંડનો વિશાળ શબ્દકોશ 'ભગવદ્ગોમંડળ' કયા વિદ્વાનોએ તૈયાર કરેલ ?

ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
કવિ નર્મદ
શ્રી ચંદુલાલ બેચરભાઈ પટેલ
શ્રી ધીરુભાઈ ઠાકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ઓડિસી નૃત્યને ગુજરાતમાં પ્રચલિત કરનાર કોણ છે ?

સોનલ માનસિંગ
હિરણાક્ષી દેસાઈ
અંજલિ મેઢ
શ્વેતા શાહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP