ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
સ્થાપત્ય કલાના ઉત્તમ નમૂના તરીકે જાણીતો કિલ્લો (જુના) ઝાલાવાડ વિસ્તારમાં કયા ગામમાં આવેલો છે ?

નગવાડા
ઝીંઝુવાડા
જેસવાડા
માણકવાડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતનું સૌથી મોટું પુસ્તકાલય કયું છે અને ક્યાં આવેલું છે ?

એમ. જે. લાઇબ્રેરી, અમદાવાદ
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરી, વડોદરા
યુનિવર્સિટી લાયબ્રેરી, જામનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
'ધરતીના ચિત્રકાર' તરીકે કોણ જાણીતા હતા ?

ખોડીદાસ પરમાર
છગનભાઈ જાદવ
વાસુદેવ સ્માર્ત
કાંતિભાઈ પરમાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP