ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં પ્રારંભ થયેલ સંસ્થાઓ સંબંધમાં નીચેના પૈકી કઈ જોડી સાચી છે ?

ઔદ્યોગિક વસાહત : વાપી, 1968
સંગ્રહાલય : જુનાગઢ, 1849
મહિલા સહકારી બેંક : સુરત, 1994
અનાથાશ્રમ : અમદાવાદ, 1892

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
માગસર માસમાં ડાંગ જિલ્લામાં ડુંગરદેવની પૂજા પ્રસંગે ભાયા નૃત્ય થાય છે. આ નૃત્યનું અનિવાર્ય વાદ્ય કયું છે ?

પાવરી
તાડપું (ડોબરું)
નરહિલો
પીસવો-પીસવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
આ વિખ્યાત સ્થપતિએ અમદાવાદની અમુક ઇમારતોનું નિર્માણ કર્યુ હતું ?

જેકબસન
લા કોરબુઝિયેર
ચાર્લ્સ કોરિયા
આમાંના કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP