ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ચામુંડા માતાનું સુપ્રસિદ્ધ મંદિર ચોટીલા કયા જિલ્લામાં આવેલું છે ?

ગીર સોમનાથ
ભાવનગર
જુનાગઢ
સુરેન્દ્રનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેના પૈકી કઈ જોડ અયોગ્ય છે ?

રાઠવા - પીઠોરાના ચિત્રો
કુંકણીઓ - ગોગજના ચિત્રો
ભીલો - ભારાડીના ચિત્રો
ચૌધરીઓ - નવાના ચિત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP