ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં ફ્લોરસ્પારના જથ્થા નીચેના પૈકી કયા સ્થળે મળી આવ્યા છે ?

આંબાડુંગર
ડુંગર ગામ
નૌતિટોકરી
ઉપરના તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતની ઉત્તરે આરાસુર નામે ઓળખાતી કઈ ગિરિમાળાના ડુંગરો આવેલા છે ?

અરવલ્લી
સાપુતારા
વિંધ્યાચર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP